Jaarverslag 2011 Dienst Landelijk Gebied

Fotograaf Moniek Mulder Buiten-Beeld Foto 2 Fotograaf Ernst Kremers Buiten-Beeld Fotograaf Arno ten Hoeve Buiten-Beeld

Landelijk gebied volop in beweging


Hartelijk welkom bij het jaarverslag van Dienst Landelijk Gebied!

In 2011 waren het landelijk gebied én DLG volop in beweging. Met de komst van het kabinet-Rutte eind 2010 is het krachtenveld in het landelijk gebied sterk veranderd. Het Rijk treedt terug. De provincies krijgen meer beleidstaken, en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid komt steeds meer bij de ondernemers in het landelijk gebied te liggen. DLG beweegt mee met deze dynamiek. Samen met ondernemers, bewoners en beleidsmakers grijpen we de economische en maatschappelijke kansen die er liggen in het landelijk gebied. Met innovatieve, realistische ideeën die bij ons werk en onze expertise passen, dragen we bij aan het realiseren van publieke doelen over de grenzen van de afzonderlijke bestuurslagen en opgaven heen. Ter illustratie hebben we van de honderden projecten waar we in 2011 aan werkten, er zo’n dertig geselecteerd om u een indruk te geven van ons werk en de geboekte resultaten in 2011.

De ontwikkelingen in het landelijk gebied vragen bovendien om verbreding van ons werkpakket. In 2011 hebben we geïnvesteerd in nieuwe landelijke opgaven, zoals de wateropgave, landschappelijke inpassing van infrastructuurprojecten, agrarisch natuurbeheer, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en duurzame energieproductie uit landschap.

De nieuwe dynamiek in het landelijk gebied en de bezuinigingen vragen ook om aanpassingen van de DLG-organisatie zélf. Om te komen tot een flexibele, zakelijke, resultaatgerichte en compacte landelijk werkende dienst met een gebiedsgerichte verankering, hebben we in 2011 stappen gezet op weg naar de reorganisatie van DLG, die in 2012 zijn beslag krijgt. Met actieve inbreng van DLG-medewerkers en de DLG-Raad én met instemming van de ondernemingsraad zijn de plannen tot stand gekomen voor de nieuwe organisatievorm.

Door buiten en binnen mee te bewegen met de veranderingen in het landelijk gebied kunnen we onze kennis en ervaring maximaal blijven inzetten voor bestuurders die verantwoordelijk zijn voor een mooi en duurzaam ingericht Nederland. Hier staan wij voor als landelijke dienst.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Peter Heij,
directeur